Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

"Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση"

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

 & της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Ο οπτικός δίσκος που έχετε στα χέρια σας περιέχει τα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια και τη Νάουσα στις 23, 24 και 25 Απριλίου 2010.

Συνέδριο με σύστημα κριτών

 ISBN: 978-960-99301-0-9

Το Μάιο του 2008 πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, με θέμα «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης όλων των εκπαιδευτικών που θέλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τα ερευνητικά τους πορίσματα ή/και τους προβληματισμούς τους σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Έκτοτε, ελάχιστα –αλλά και συγχρόνως πολλά- έχουν συμβεί στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση –και ήδη έχει αρχίσει η δεύτερη- της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Πολυάριθμα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν εγκριθεί και διατεθεί από τις επίσημες εκπαιδευτικές πύλες και οπτικοί δίσκοι έχουν σταλεί στις σχολικές μονάδες. Η (γρήγορη) πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλέον εφικτή τόσο από τις σχολικές μονάδες, όσο και από την πλειονότητα των μαθητών/μαθητριών και από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών από το σχολείο αλλά και από την κατοικία τους. Έχουν γίνε εξαγγελίες για την «ψηφιακή τάξη» και για το «νέο σχολείο» και ήδη κάθε μαθητής της Α’ Γυμνασίου έχει στην κατοχή του ένα netbook, με ψηφιακό υλικό αλλά και με πρόσβαση στο διαδίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναμένεται δε η είσοδος διαδραστικών πινάκων στη σχολική αίθουσα. Παράλληλα όμως είναι πολλές οι φωνές διαμαρτυρίας, ή έστω οι έντονοι προβληματισμοί, που ακούγονται ή διατυπώνονται.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, διοργανώθηκε το 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 137493/Γ2/6-11-2009).

Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε στελέχη εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών που προτείνουν ή εφαρμόζουν στη διδασκαλία καινοτόμες ή ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές πρακτικές με χρήση των Τ.Π.Ε. Επιπλέον επιχειρείται μια πρώτη εκτίμηση της καινοτόμου πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για την ενσωμάτωση των Η/Υ και του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («Ψηφιακή Τάξη»). Η ειδικότερη θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 • ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικού Ινστιτούτο

 • Ελεύθερο Λογισμικό- Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

 • Εφαρμογές εκπαιδευτικών

 • Θέματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 • Συνεργατικά διαδικτυακά γνωστικά εργαλεία

 • Εικονικά εργαστήρια

 • Μελέτες και έρευνες, σχετικά με θέματα Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Ελληνικό Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο (Εκπαιδευτικές Πύλες , Σχολικές Ιστοσελίδες Α/θμιας κα Β/θμιας Εκπαίδευσης , Εκπαιδευτικά Ιστολόγια, Πλατφόρμες δυναμικού περιεχομένου, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και εφαρμογές e-Learning)

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική

 • Θέματα σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών υπολογιστών (υλοποιήσεις σε επίπεδο υλικού και λογισμικού)

 • Microcomputer Based Laboratories

 • Προτάσεις διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ

 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ

 • Κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιούνται κεντρικές ομιλίες, 139 προφορικές ανακοινώσεις, 10 παρουσιάσεις αφισών και 5 στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου, που πλαισιώνονται σε παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα της εκπαιδευτικής πράξης με τη διεξαγωγή 21 εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις για την ημέρα Scratch και οι βραβεύσεις του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Σχολικών Δικτυακών τόπων.

Στο παρόν βιβλίο πρακτικών περιλαμβάνονται σε έντυπη μορφή οι περιλήψεις των ανακοινώσεων και σε ψηφιακή μορφή (στον συμπεριλαμβανόμενο οπτικό δίσκο) τα πλήρη κείμενα των ανακοινώσεων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς, προς τα μέλη της επιτροπής κριτών, στους συνέδρους και προς οποιονδήποτε βοήθησε για την πραγματοποίηση του συνεδρίου.

Για την οργανωτική επιτροπή

 

Μιλτιάδης Δοδοντσής

Βαγγέλης Κολτσάκης

Γιάννης Σαλονικίδης

 

Νάουσα, Απρίλιος 2010


 

Σημαντικό: Για να μπορείτε να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενα, επιτρέψτε την "εκτέλεση δέσμης ενεργειών" ή "στοιχείων ελέγχου ActiveX" κάνοντας κλικ στην μπάρα που θα εμφανιστεί και επιλέξτε "Να επιτρέπεται αποκλεισμένο περιεχόμενο"

Για να δείτε τα αρχεία ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για εγκατάσταση.


Επιμέλεια πρακτικών: Βαγγέλης Κολτσάκης - Γιάννης Σαλονικίδης - Μιλτιάδης Δοδοντσής

Επιμέλεια δίσκου: Γιάννης Σαλονικίδης

Απρίλιος 2010