6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, τελευταία ανακοίνωση

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Διδακτική Πράξη» θα διεξαχθεί στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2011 στη Σύρο.
Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. Επιδιώκει να αποτελέσει ένα χώρο προβληματισμού, κατάθεσης και ανταλλαγής προτάσεων, αλληλεπίδρασης και διαλόγου σχετικά με την εφαρμογή στην καθημερινή διδακτική πρακτική των ΤΠΕ για τη βελτίωση της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας.

Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων πέντε επιτυχημένων Συνεδρίων των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» που πραγματοποιήθηκαν στη Σύρο τα έτη 2001, 2003, 2005, 2007 και 2009.

Το Συνέδριο απευθύνεται στους Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους Επιμορφωτές των ΤΠΕ, καθώς και στους Σχολικούς Συμβούλους, και γενικότερα στα Στελέχη Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναζητεί τη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα σχολεία όπως αυτά των Παλιννοστούντων, τα Πολυπολιτισμικά Σχολεία, τα Μουσικά Σχολεία, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά. Το Συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και την Ιδιωτική Εκπαίδευση, που αναζητά τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της Μαθησιακής και Διδακτικής Διαδικασίας και την καλύτερη οργάνωση της Εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου (http://www.e-diktyo.eu/).

Οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα ενδιαφέροντα συνδυασμό συνεδριών: συνεδρίες με ποικιλία εισηγήσεων (πλήρεις, σύντομες και αφίσες), εργαστηριακές παρουσιάσεις (Tutorials & Workshops), προσκεκλημένες ομιλίες και συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Panels). Ακόμα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των καλύτερων εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, που έλαβαν μέρος στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Τόπων (http://www.ekped.gr/).

Διοργάνωση

  • Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu)
  • Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» (www.ekped.gr)
  • Εκπαιδευτική Πύλη Εκπαιδευτικών Ν. Αιγαίου (www.epyna.gr)
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Σύρος)
  • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων

Σκοπός
Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές τους έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση ΤΠΕ.
Απευθύνεται κυρίως σε
•    Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
•    Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
•    Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ
•    Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.
•    Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής.
•    Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
•    Στελέχη εκπαίδευσης

Θεματολογία
1.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Αγωγή
2.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό σχολείο
3.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Φιλολογικά μαθήματα
4.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Μαθηματικά
5.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες
6.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στις Ξένες Γλώσσες
7.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πληροφορική
8.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε γνωστικά αντικείμενα λοιπών ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Μουσικής,  κ.ά)
9.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τεχνολογικό Λύκειο)
10.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
11.    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
12.    Web 2.0 – Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα – Κοινότητες Μάθησης
13.    Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δικτυακών Τόπων
14.    Αξιοποίηση του Μαθητικού Υπολογιστή στην τάξη
15.    Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛΑΚ Λογισμικού
16.    Εκπαίδευση από Απόσταση και Ηλεκτρονική Μάθηση
17.    Συνεργατική Μάθηση υποστηριζόμενη από Η/Υ
18.    Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και ΤΠΕ
19.    Εκπαιδευτική πολιτική και ΤΠΕ
20.    Θεωρίες και Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Συνεδριακοί χώροι

•    Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης
•    Σχολικό Συγκρότημα “Μάννα”

Επικοινωνία
Δικτυακοί τόποι:http://www.e-diktyo.eu,http://www.epyna.eu,http://logogreekworld.ning.com/group/group_6_syros
e-mail: 6th.syros.conference@gmail.com, ntzimop@sch.gr
Ταχ. Διεύθυνση: ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Λιβάδια Μάννα, 84100, Ερμούπολη, Σύρος
Πληροφορίες: Νίκος Τζιμόπουλος (ntzimop@sch.gr)
Τηλ. επικοινωνίας: 2281079396 begin_of_the_skype_highlighting 2281079396 end_of_the_skype_highlighting, 6979776923 begin_of_the_skype_highlighting 6979776923 end_of_the_skype_highlighting
Ταχ. Διεύθυνση: ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Λιβάδια Μάννα, 84100, Ερμούπολη, Σύρος
Συντονίστριες
Κατερίνα Γλέζου (kglezou@di.uoa.gr) – Σοφία Σωτηρίου (sofisot@otenet.gr)

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.