Αρχείο ετικέτας εκλογές

Διεξαγωγή εκλογών 2016

Θεσ/νίκη 11/2/2016

Σας ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική ένωση «Μιχάλης Δερτούζος» προκηρύσσει εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00 το οποίο αποτελείται από πέντε τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, όπως επίσης για την Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

Οι εκλογές θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των εργασιών του 4ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας (http://4syn-thess2016.ekped.gr/).

Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεκτική Επιτροπή να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους με e_mail στον Δήμο Μαυράκη (dimosms@gmail.com) το αργότερο μέχρι το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016.

Την ημέρα των εκλογών θα προηγηθεί Γενική Συνέλευση της εκπαιδευτικής ένωσης και αμέσως μετά θα γίνουν οι εκλογές.

Τα μέλη της ένωσης που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης παρακαλούνται να παρευρεθούν στη γενική συνέλευση και κατόπιν να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη που δεν θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, μπορούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία μέχρι την Παρασκευή 1/4/2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Μαυράκης Δήμος, Σωτηριάδη 8, 54248 Θεσ/νίκη. Θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία μετά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. όλα τα μέλη της ένωσής μας θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές.

Ο Πρόεδρος

Μιλτιάδης Δοδοντσής

Εκλογές Δ.Σ. ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ 2010

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκολογές για το ΔΣ και την ΕΕ της εκπαιδευτκής ένωσης Δερτούζου θα γίνουν στο ΣΕΚ Νάουσας το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 και κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνου Συν’εδριου Εκπαιδευτικών Ημαθίας με τίτλο «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» http://hmathia10.ekped.gr/

Δικαίωμα δε ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στα όργανα του Σωματείου, έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν είτε ενιαίο είτε διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων έχουν κατατεθεί στο απερχόμενο Δ.Σ. και υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο για το ΔΣ.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη και τρία αναπληρωματικά.

Κάθε φηφοφόρος έχει δικαίωμα από 0 έως 3 ψήφους για το διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη και τρία αναπληρωματικά.

Για την εξελεγκτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από από τρία μέλη και δύο αναπληρωματικά, κάθε ψηφοφόρος έχει επίσης δικαίωμα από 0 έως 3 σταυρούς.

Στο ΣΕΚ Νάουσας θα υπάρχει κάλπη για την πραγματοποίηση της ψηφοφορίας στο χώρο που θα γίνεται η εγγραφή των συμμετεχόντων στο συνέδριο.

Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο για το ΔΣ ή στο ψηφοδέλτιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρίσκετε στη Νάουσα μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικά τη ψήφο σας.

Στη περίπτωση αυτή θα τυπώσετε τα ψηφοδέλτιο, θα το τοποθετήσετε σε ένα φάκελο και θα τον εσωκλείστε σε δεύτερο φάκελο στον οποίο και θα γράψετε τη διελυθυνση:

Ανδρεάδης Αλέξανδρος

Γρηγορίου Ε, 5

54248 Θεσσαλονίκη.

Ο αντιπρόεδρος του σωματείου

Ανδρεάδης Αλέξανδρος

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το ψηφοδέλτιο