Αρχείο ετικέτας συνέδρια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΟΛΟΥ – 14/12/2003

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Π.Τ.Δ.Ε. Π.Θ. και η Επιστημονική Ένωση «ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ» οργάνωσαν επιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού από την πλευρά των εκπαιδευτικών».

Το συμπόσιο αποτέλεσε τμήμα της επιστημονικής διημερίδας που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: «Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη» στο Βόλο.

Συνέχεια